Yerel İnovasyon

Gün geçtikçe artan rekabet gücü, dünyada olduğu gibi ülkemizde de inovasyonun değerini artırıyor. Hızla yol alan araştırma ve geliştirme çalışmaları hem mevcut ürün ve hizmetleri geliştiriyor hem de yeni endüstri alanları doğuruyor. Bu durum ülkemizi de birçok alanda üretim merkezi haline getiriyor. Türkiye son yıllarda sanayisi hızla gelişen bir ülke olarak sadece üretmekle kalmıyor aynı zamanda endüstriyi dijital dünya ile entegre ederek pazarlama alanında büyük inovasyon adımları atıyor. Böylelikle yerel endüstri, yerel inovasyon ve teknolojik gelişmeler ışığında global alanda rekabet gücüne güç katmaya devam ediyor. GE, Türkiye’de 5 farklı şehirde, 10 tesiste, 2.000’in üzerinde çalışanla yerel inovasyonu destekliyor.